Du kan endre bruksopplysninger her.

Ta eventuelt kontakt med medlemsregisteret på telefon 22054500, eller via e-post medlemsregisteret@bondelaget.no Du vil motta ny faktura med riktig kontingentgrunnlag i posten i løpet av 1 – 2 uker.