Oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget

Er du sikker på at utringerfunksjonen i brannalarmsystemet på gården din fungerer som den skal? Det kan være av stor verdi for deg, gården og dyrene dine at brannalarmsystemet oppgraderes til 4G-nettet.

  • Oppgraderer du brannalarmanlegget på gården din med en GSM med 4G-utringer som er montert av en installatør kan du søke om et tilskudd på 2500 kroner.

Klimarådgivning

Det finnes ikke ett enkelt svar for å redusere klimautslipp eller klimatilpasse driften. Derfor ønsker vi å gjøre det enklere for deg å få gode råd til hva som kan være egnet på akkurat din gård og hvordan driften din kan bidra til at Landbrukets klimaplan kan nås. 

  • Gjennomfører du klimarådgivning på gården din fra TINE eller Norsk Landbruksrådgivning kan du søke om et tilskudd på 4000 kroner. Kjøper du rådgivning av begge samtidig kan du søke om tilskudd på 6000 kroner. 

Ta kontakt direkte med TINE eller Norsk Landbruksrådgivning for å avtale klimarådgivning. 

Kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse

Å ta vare på dyr er en viktig og krevende jobb. Vi ønsker å bidra til at det det blir enklere for deg som bonde å heve kompetansen din innen dyrevelferd, dyrehelse og smittevern.

  • Gjennomfører du et kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse som vi har forhåndsgodkjent kan du søke om et tilskudd på 1000 kroner for digitalt kurs og 2000 kroner for fysisk kurs.

Kurset må være i regi av en av følgende tilbydere vi har godkjent: TINE, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund med tilsluttede slakterier, Animalia, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Hjorteavlsforening eller Norsk Landbruksrådgivning. Kurset må være relatert til kompetansebehov identifisert i dyrevelferdsprogrammene eller offentlige kompetansekrav til dyrehelse og smittevern.

Ta kontakt direkte med den aktuelle tilbyderne for å avtale kurs.