Import av fôr medfører en risiko for å få med uønska smittestoffer og ugras.

Import av fôr er ikke risikofritt, og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr. Les mer hos Mattilsynet.

Ved import av grovfôr har importøren et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt i samsvar med krav i regelverket. Informasjon om import fra tredjeland og samhandel med EU-land finnes på Mattilsynets hjemmesider.