Det kan søkes om erstatning elektronisk via internett og Altinn på samme måte som for produksjonstilskudd. Elektroniske søknader har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi er forhåndsutfylt i den elektroniske søknaden og søknaden sendes til riktig instans. Søker kan når som helst etter å ha innsendt søknaden hente den frem igjen ved å benytte tildelt søknadsnummer. Dette betyr at søker kan følge saksbehandlingsprosessen. 

Her kan du laste ned en veileder om hvordan søke avlingsskadeerstatning.