Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått. Så fort du oppdager skade på årets avling må du melde skaden til kommunen ”uten ugrunnet opphold”. Det betyr i praksis at melding skal gis så fort foretaket blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Det blir ikke gitt erstatning til foretak som ikke har meldt skaden. Kravet om varsling gjør det mulig for kommunen å kontrollere skadeårsak. 

Her er en veileder for hvordan søke om avlingsskadeerstatning.