For foretak i Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland kan en få RMP-tilskudd til "ingen jordarbeiding om høsten" ved såing av ettervekst innen 1. august. Ytterligere informasjon finner du på nettsiden til landbruksdirektoratet.