For foretak i Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland gis det i år generell dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite for å få beitetilskudd. Ytterligere informasjon finner du på nettsiden til landbruksdirektoratet.