Når du ser at du får lite inntekt bør du søke om nytt skattekort. Da oppgir du din nye forventet inntekt. Da kan du bedre likviditeten ved å hindre at det betales inn for mye forskuddsskatt. Du søker om endring av forskuddsskatt her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/endre/  

For å se om du kan få igjen momspenger, må regnskapet snarest mulig gjøres opp for å se om du har merverdiavgift til gode. Lever oppgaven så raskt som mulig etter årsskifte, sånn at du får tilbake momspenger raskest mulig.

Det er også viktig og raskt ta kontakt med alle kreditorer, dersom du ser du får betalingsproblemer, og forsøke å avtale nedbetalingsordninger. Regnskapsførere kan hjelpe til med likviditetsbudsjett og øvrig dokumentasjon som en kreditor vil etterspørre.

Ekstraordinær nedslakting: Dersom du på tross av andre tiltak likevel må slakte ned større deler av buskapen, vil du kunne oppleve økte inntekter i inneværende år – og dertil lavere inntekter i påfølgende år. Det finnes en skatteordning (betinget skattefritak) som gir mulighet til å utsette beskatningen av gevinsten som skyldes ekstraordinær nedslaktning i inntil tre år. Kravet er at gevinsten reinvesteres i ny buskap. Les mer om ordningene her.