Når du ser at du får redusert inntekt bør du justere skattekortet. Du oppgir din nye forventede inntekt og kan dermed bedre likviditeten ved å hindre at det betales inn for mye forskuddsskatt. Du endrer skattekortet på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/endre/

For å se om du får merverdiavgift til gode, må regnskapet snarest mulig gjøres opp etter terminslutt. Lever bilag så raskt som mulig til regnskapsfører slik at mva-meldingen blir levert tidligst mulig. Det vil som regel føre til at eventuell avgift til gode blir utbetalt snarlig. 

Det er også viktig raskt å ta kontakt med alle kreditorer dersom du ser du får betalingsproblemer, og forsøke å avtale nedbetalingsordninger. Regnskapsførere kan hjelpe til med likviditetsbudsjett og øvrig dokumentasjon som en kreditor vil etterspørre. 

Ekstraordinær nedslakting: Dersom du på tross av andre tiltak likevel må slakte ned større deler av buskapen, vil du kunne oppleve økte inntekter i inneværende år – og dertil lavere inntekter i påfølgende år. Det finnes en skatteordning (betinget skattefritak) som gir mulighet til å utsette beskatningen av gevinsten som skyldes ekstraordinær nedslaktning i inntil tre år. Kravet er at gevinsten reinvesteres i ny buskap. Les mer om ordningene her: Nedslakting av buskap på grunn av tørke eller annen ulykke - Norges Bondelag (bondelaget.no)