Mange husdyrbønder har behov for å kjøpe fôr, og det kan noen ganger bli stor etterspørsel etter fôr. Kontakt andre fôrprodusenter og kornprodusenter for alternativt fôr eller halm. Tenk på halmen eller «avfallet» fra grøntsektoren som en ressurs.

Gjør konkrete avtaler, helst skriftlig, med avtalte priser, mengder og kvalitet. Avklar hvem som fjerner halm/annet fôr.

Her er oversikt over formidlere av fôr. 

Er du husdyrprodusent og usikker på hvor mye halm du trenger? Her er et par tommelfingerregler: En rundball grovfôr tilsvarer ca 1,5 rundball halm. Du kan beregne ca 4 kg ammoniakkbehandlet halm per ungdyr per dag.

Det er også åpnet for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr. Les mer hos Mattilsynet.