Mange har en Forsikringsordning for planteproduksjon, frilandskultur.

Forsikring hos Gjensidige dekker dette: 

•      Forsikringen dekker 15 prosent av det totale tapet

•      Statens «egenandel» er 30 % av normalavlingen - dvs 30 % av 50 tonn = 15 tonn egenandel.

•      Staten dekker 50-20-15 = 15 tonn.

•      Forsikringen dekker 15 % av det totale tapet -dvs 15 % av 30 tonn = 4,5 tonn.

Gjensidige bruker statens erstatningssatser for å beregne egenandelen.