Per 27. juni er det god dekning av såfrø og såkorn. Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, kan det bli aktuelt å så raigras og annet som havre, erter eller rug på en del areal, for å ha noe å høste utpå høstparten. Da vil det gå mer såfrø enn et normalår. Forvaltningen vil følge opp eventuelt behov for import av såfrø og såkorn løpende og vurdere redusert tollavgiftssats om det blir behov for import. Ytterligere informasjon finner du på nettsiden til landbruksdirektoratet.