Hvis avlingssvikten er berettiget erstatning i Statens erstatningsordning, er den også berettiget erstatning fra forsikringsselskapet, for alle som har tegnet  ”Heldekning produksjon frilandskulturer”. Erstatningen er, etter fradrag for egenandel, begrenset til 15 prosent av det totale tapet som følge av avlingssvikten. Det betyr at bondens egenandel reduseres dersom man har tegnet forsikring. Man må selv gjøre en vurdering av hvilken risiko man har i sin produksjon med tanke på avling, kvalitet, driftsform og økonomi.