Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen regulerer erstatning ved svikt i produksjonen som er forårsaket av klimatiske forhold.  

Denne ordningen administreres av Landbruksdirektoratet. Mer informasjon om ordninger finner du på deres nettsider: Tørke og mulig produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet