Hele tapet i forbindelse med avlingssvikt dekkes ikke. Det er kun tapt avling i kilo som erstattes med standardiserte nasjonale satser, og avlingen må være under 70 % av normalen eller under fastsatte normalavlingen i grovfôr for produsenter med husdyr. Det betyr at ordningen ikke er noen form for inntektsgaranti, men den skal være et sikkerhetsnett i år med klimamessige utfordringer. Avlingsskadeordningen finansieres av midler over jordbruksavtalen.  

For vekstgruppe grovfôr og korn og annet frø til modning utbetales ikke beregnet tilskudd ut over 750 000 kr per vekstgruppe. For vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter utbetales ikke beregnet tilskudd ut over 1 500 000 kroner per vekstgruppe.  

Beregnet erstatning under kr 5000 utbetales ikke.