Hele tapet i forbindelse med avlingssvikt dekkes ikke. Det er kun tapt avling i kilo som erstattes med standardiserte nasjonale satser, og avlingen må være under 70 % av normalen eller under fastsatte normalavlingen i grovfôr for produsenter med husdyr. Det betyr at ordningen ikke er noen form for inntektsgaranti, men den skal være et sikkerhetsnett i år med klimamessige utfordringer. Avlingsskadeordningen finansieres av midler over jordbruksavtalen. Det er fastsatt en maksimumsgrense per vekstgruppe på kr 750. 000. Vekstgruppene er delt inn: korn, grovfôr, frukt, bær, potet og grønnsaker.  Beregnet erstatning under kr 5000 utbetales ikke.