Forventer mange søknader etter avlingsskade

  • Tips en venn om denne siden

Tørkeskadd åker i Akershus
Tørkeskadd åker i Akershus fra tidlig i juni i år.

Bondelaget ber hele landbruksforvaltninga forberede seg på mange søknader om avlingsskade og prioritere rask behandling.

Sommerens tørke i store deler av landet vil føre til dårlige avlinger, og det er ventet at mange bønder vil søke om erstatning for avlingsskade. Landbruksdirektoratets egen gjennomgang tidligere i juni viste at man da forventa mellom 1000 og 1500 erstatningssøknader bare fra kornprodusenter. For store områder er ikke situasjonen bedra. Tvert imot ser værmeldingene framover ut til å gi en svært krevende avlingssituasjon. Dette påvirker også i stor grad grovfôravlingene.

Etter vår vurdering vil det derfor bli et betydelig antall søknader om avlingssvikt i år, skriver Norges Bondelag i et brev til Landbruksdirektoratet.

- Prioriter søknader om avlingsskade

Bondelaget ber Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen og kommunen om å prioritere søknader om avlingssvikt. Lave avlinger gir begrenset inntekt, og mange bønder ville normalt sett henta store deler av årsinntekta si i form av salg av avlinger tidlig på høsten. Av hensyn til likviditeten er det nødvendig med rask utbetaling av eventuell erstatning.

Bondelaget gir samtidig Landbruksdirektoratet ros for å ha bidratt med god informasjon om erstatningsordningen og konstruktive avklaringer i en svært krevende situasjon for mange bønder.

 

Relaterte artikler

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Ta vare på halmen!

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes oppfordrer alle kornbønder i Trøndelag til å vare på halmen sin i år. Det ligger an til normalavling for korn de fleste stedene i fylket noe som kan gi et potensiale på over 400 tusen rundballer med halm.

beite illustrasjonsbilde

Dugnad i fôrkrisa. Har du noko å tilby?

- Eg oppfordrar spesielt dei som har eit areal til slått eller beite å melde seg. Arealet har kanskje ikkje blitt brukt dei siste åra fordi det var for vått, men i år er det truleg mogeleg å hauste, seier leiar i Hordaland Bondelag, Kjetil Mehl. Registrer inn på www.forformidling.no.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Skrinn åker grunnet tørke i Telemark.

Vurderer du om kornavlinga skal bli ei grovfôravling?

Tørken skaper store utfordringer for landbruket, med avlinger av både korn og gras blir langt under det normale. Hvis du vurderer å la kornavlinga bli ei grovfôravling, så vil det være et kjærkomment tilskudd for husdyrprodusenten.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere