Sommerens tørke i store deler av landet vil føre til dårlige avlinger, og det er ventet at mange bønder vil søke om erstatning for avlingsskade. Landbruksdirektoratets egen gjennomgang tidligere i juni viste at man da forventa mellom 1000 og 1500 erstatningssøknader bare fra kornprodusenter. For store områder er ikke situasjonen bedra. Tvert imot ser værmeldingene framover ut til å gi en svært krevende avlingssituasjon. Dette påvirker også i stor grad grovfôravlingene.

Etter vår vurdering vil det derfor bli et betydelig antall søknader om avlingssvikt i år, skriver Norges Bondelag i et brev til Landbruksdirektoratet.

- Prioriter søknader om avlingsskade

Bondelaget ber Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen og kommunen om å prioritere søknader om avlingssvikt. Lave avlinger gir begrenset inntekt, og mange bønder ville normalt sett henta store deler av årsinntekta si i form av salg av avlinger tidlig på høsten. Av hensyn til likviditeten er det nødvendig med rask utbetaling av eventuell erstatning.

Bondelaget gir samtidig Landbruksdirektoratet ros for å ha bidratt med god informasjon om erstatningsordningen og konstruktive avklaringer i en svært krevende situasjon for mange bønder.