Alt fra Bondetinget 2017

  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes taler til årsmøtet

Årets Bondeting gikk av stabelen i Sarpsborg den 14.- 15. juni. Se innledningene og debatten og les mer om taler og resolusjoner her.

Bondetinget 2017, Norges Bondelags årsmøte gikk av stabelen i Sarpsborg 14.-15. juni. I alt 300 utsendinger og gjester deltok på møtet. Møtet starta med leders tale tirsdag, etterfulgt av generaldebatt. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gjesta årsmøtet onsdag.

Under årsmøtemiddagen onsdag kveld ble prisen for årets lokallag delt ut, i tillegg til Askeladd-prisen.

Torsdag ble valget av nytt styre gjennomført. Årsmøtet vedtok tre resolusjoner:

 

 

Bilder fra årsmøtet:

Relaterte artikler

Utsendingane frå Hordaland

Årsmøte i Norges Bondelag

Hordaland Bondelag hadde sju utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag. Her kan du sjå kva dei tok opp i generaldebatten.

Fra utbygging av E6 i Steinkjer. Foto: Jon Inge Bragstad.

Vi kan ikke fylle matfatet med asfalt

Årsmøtet i Norges Bondelag krever at all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vern. Ved å ta vare på matjorda, tar vi vare på landets evne til å produsere mat nå og i framtida!

Bondetinget 2017

Bondetinget 2017

Årsmøtet i Norges Bondelag, sjølvaste Bondetinget 2017, er no historie. Ein flott gjeng tillitsvalde, frå båe agderfylka, er no trygt attende i heimen. Gode ambassadørar for landsdelen. Ein gjeng dugande agderbønder som scorar høgt på fagleg innhald, sundt bondevet - og som ofte er midtpunktet kor godtfolk samlast.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder av Norges Bondelag

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (48) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er valgt som ny 2. nestleder for organisasjonen.

ulv

Stopp rovdyras herjinger!

Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.

Skarpt innlegg om ulveforvaltning fra Erling Aas-Eng på Norges Bondelags årsmøte

Tok fatt verneorganisasjoner og miljøbyråkrater

De tre forberedte hovedinnleggene fra Hedmark under Norges Bondelags årsmøte tok for seg rovviltproblemer (ulveforvaltning og erstatningspraksis), samt fjørfeproduksjon. Erling Aas-Eng og Ingvald Landet gikk kraftig i rette med verneorganisasjoner og miljøbyråkrater - les innleggene i sin helhet her!

Anne-Helene S Bruserud taler til Dale og Bondetinget om utdanning

Aktiv Vestfoldbenk på Bondetinget

-Dagens landbruksutdanning er klar for en revisjon, konstaterte Anne-Helene Bruserud. -Vi må sikre en god utdanning for de som vil bli avløser, for de som skal overta gård og de som vil videre på høyere utdanning. Hun var en av flere Vestfoldinger som tok ordet på Bondetingets første dag.

Hans Kristian Teien under NB Årsmøte 2017

Hvem skaper verdiene her i landet?

Dette spørsmålet stilte utsending fra Vestfold, Hans Kristian Teien, i generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag. Han tok et oppgjør med en snever økonomisk oppfatning som hevder at landbruket kun er en utgiftspost, og at det er i byene verdiskapingen skjer.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere