Årsmøtet har vedtatt en resolusjon som gir regjeringa en klar oppfordring om å handle for et norsk landbruk. Et velfungerende tollvern er avgjørende for å bidra til verdiskapinga på Fastlands-Norge og for at matproduksjonen kan økes slik Stortinget har vedtatt.

Resolusjonskomiteen ledet av styremedlem Trine Hasvang Vaag la fram sitt forslag til resolusjon. Etter endringsforslag fra salen, ble et justert forslag enstemmig vedtatt.  

Jordbruksforhandlingene må gi uttelling

Årsmøtet forutsetter at jordbruksforhandlingene i 2013 reduserer inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper betydelig. I tillegg understreker årsmøtet at budsjettmidlene må økes for å sikre landbruket inntektsvekst og for å øke matproduksjonen over hele landet.

 Bondelaget skal sette landbruket på dagsorden foran valget 2013

Debatten på årsmøtet har fokusert på viktigheten av at hele organisasjonen må påvirke landbruks- og matpolitikken som partiene går til valg på. Det er stadfestet i resolusjonen.

Les resolusjonen i sin helhet.

Les alle saker om fra Bondelagets årsmøte.