Timeplan for årsmøteuka (pdf)
Rrepresentantskapsmøte og årsmøte 12.-14. juni (Om påmelding, reise og innkvartering) (pdf)
Velkommen  (pdf)
Reiseregning


Representantskap 12. juni
Innkalling til representantskapsmøte  (pdf)
Forslag til saksliste for representantskapet  (pdf)
Forslag til timeplan for representantskapet  (pdf)
Forslag til forretningsorden for representantskapet (pdf)

Årsmøte 13. juni og 14. juni:
Innkalling til ordinært årsmøte (pdf)
Forslag til saksliste for årsmøte (pdf)
Forslag til timeplan for årsmøtet (pdf)
Revidert forslag til timeplan for årsmøtet (pdf)
Forslag til forretningsorden for årsmøtet (pdf)
Generaldebatt (Fordeling av taletid) (pdf)

 Taler:
Leder Nils T. Bjørkes tale
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekks tale
Generalsekretær Per Skorges tale (årsmelding)

Resolusjon:
Økt norsk matproduksjon – hva må til?

Saksdokumenter representantskapsmøte og årsmøte
Protokoll årsmøte (pdf)
Protokoll representantskap (pdf)
Årsmelding 2011 (pdf)
Saksframlegg årsmelding 2011 (sak 4 til represenantskapet og sak 6 til årsmøtet) (pdf)
Rammebudsjett og kontingent 2013 (sak 6 til representantskapet og sak 8 til årsmøtet) (pdf)
Vedlegg: Medlemskontingent til samdrifter (pdf)
Vedlegg: Brev til NB kontingent (pdf)
Vedlegg: Rammebudsjett - Finansbudsjett (pdf)
Vedlegg: Rammebudsjett - Driftsbudsjett (pdf)
Vedlegg: Grunnlagsdata for kontingent 2013 (pdf)
Lovendringer (sak 9 til representantskapet og årsmøtet) (pdf)
Vedlegg: Sak til årsmøte i Norges Bondelag. § 14 Årsmøtet i lokale bondelag (pdf)
Sak til årsmøte Landbruk og politikk 2013 (sak 11 til årsmøte) (pdf)
Vedlegg: Temadebatt - Landbruk og politikk (Fordeling av taletid) (pdf)
Rapport til representantskapet fra kontrollkomiteen-Norges Bondelags aksjonsfond (pdf)
Vedlegg: Statutter aksjonsfond (pdf)
Vedlegg: Rapport (pdf)
Valgnemndas innstilling 2012 (pdf)
Vedlegg: Valg 2012-CV til kandidatene  (pdf)
Vedlegg: Instruks for valgnemnda   (sak 10 til årsmøtet) (pdf)
Vedlegg: Instruks for valgnemnda - valg av leder (pdf)


Send inn bilde fra din gård (frist 6. juni) (pdf)

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg