Verdiskaping var gjennomgangstemaet

  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets betydning for verdiskaping og antall arbeidsplasser i Østfold sto i sentrum under de politiske innledningene på årsmøtet i Østfold 2018. Årsmøtet fikk innledninger av direktør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge og ordfører i Sarpsborg kommune Sindre Martinsen – Evje åpnet møtet med å ønske velkommen til solbyen Sarpsborg

Direktør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, var i sin innledning til årsmøtet opptatt av vår felles interesse knyttet til fylkets verdiskaping. Gulbrandsen berømmet bondelaget for sin forståelse for dette skjebnefellesskapet og pekte på at bondelaget på det området er et forbilde for NHO.

Gulbrandsen pekte videre på den betydning Østfoldlandbruket har i dag for verdiskaping og arbeidsplasser og ikke minst knyttet til dette med å være en spydspiss i forhold til både bærekraftighet og det med å ta i bruk ny teknologi.

- At vår matvaresektor er beskyttet er en myte og ikke en sannhet. Under 1/3 av det som omsettes i dagligvare har høy toll, så det at dagens importvern fungerer som noen mur for norsk matvareproduksjon medfører ikke riktighet, kommenterte Gulbrandsen – og fikk mange anerkjennende nikk fra salen.

Han la til grunn en begeistring og stolthet for norsk mat som salen satte stor pris på.  I sin sluttappell utfordret han bondelaget på nødvendigheten av å fortsette å bygge oppunder denne stoltheten og identiteten til norsk mat.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, ga salen et bakteppe for sakene som blir sentrale i årets jordbruksforhandlinger. Han pekte spesielt på at det blir svært krevende om Regjeringen igjen vil sette enkeltprodusenter opp mot hverandre

- For eksempel får ikke kornbøndene her i Østfold noe bedre, om grasbøndene får dårligere rammevilkår.

Innledningene ble etterfulgt av en god og omfattende generaldebatt hvor de nærmere 70 delegatene ga innspill på alt fra utfordringene knyttet til å drive i områder med villsvin, gås, ulv o.l., krevende prosesser knyttet til utbygginger av infrastruktur, vårt ansvar for å «sette dagsorden» når det gjelder dyrevelferd, effekter av bortfall av arealtilskudd til gras i vårt fylke, viktigheten av god kontakt med skole og opplæring av barn, kommentarer til fylkeslagets krav til årets jordbruksforhandlinger, støtte til arbeid med jordvern, betydningen av kompetansebygging i næringa osv.

Se også andre saker som er publisert fra årsmøtet.

Gjenvalg for Uvaag

Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag har blitt gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag på årsmøte som i dag er avholdt i Sarpsborg. Ny i styret er Henning Lyche Røed fra Råde. Det var et samstemt årsmøte som valgte et styre som det nå venter mange spennende oppgaver for utover våren.

Innsatsprisen 2017 til Toralf Hvidsten

Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere person(er) som på en eller annen måte har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Toralf Hvidsten fikk Innsatsprisen 2017 for sin mangeårige solide og framtidsrettede ledelse av Østfoldkorn.

Skiptvet Bondelag - årets lokallag 2017

Østfold Bondelag gir hvert år ut en pris til det lokallag som i aktivitet og engasjement har utpekt seg spesielt. Prisen "Årets lokallag 2017" ble i dag delt ut i forbindelse med årsmøtet i Østfold Bondelag - og vinneren ble Skiptvet Bondelag.

Vervepris til Jon Olav Hauge

Årets verver - prisen ble i dag delt ut på årsmøtet i Østfold Bondelag. Jon Olav Hauge, som er verveansvarlig i Berg Bondelag i Halden har gjort en formidabel innsats og vervet 48 medlemmer i 2017. Denne innsatsen høster heder og ære - også blant årsmøtedelegatene som var mektig imponerte.

Leder Svend Arild Uvaag taler til årsmøtet 2018

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag holdt leders tale under årsmøtet i Østfold Bondelag som ble avholdt på Hafslund Kurs- og konferansesenter torsdag 15. mars, med nærmere 70 årsmøtedelegater og 30 gjester.

Årsmøte i Østfold Bondelag 2018

Fylkesårsmøte i Østfold Bondelag avholdes på Hafslund konferansesenter i Sarpsborg torsdag 15. mars 2018. Årsmøtet får besøk av generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge og Roald Guldbrandsen fra NHO Østfold. Årsmøtepapirene finner du her.

Valgnemndas innstilling er klar

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar. Fylkesleder, Svend Arild Uvaag, er innstilt på gjenvalg. Det blir ellers en del forandringer. Henning Lyche Røed som er bringebær og bjørnebærbonde i Råde er forslått inn i stedet for Berit Ullestad som ikke ønsket gjenvalg.

Varsel om årsmøte Østfold Bondelag 2018

Østfold Bondelag avholder sitt årsmøte 15. mars 2018 på Hafslund Konferansesenter i Sarpsborg. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene vil det bli mange godbiter, f.eks vil regiondirektør i NHO Roald Gulbrandsen innlede.

Nyvalgt leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag

Svend Arild Uvaag - ny styreleder i Østfold Bondelag

Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag har blitt ny leder i Østfold Bondelag. Han ble valgt under årsmøtet til Østfold Bondelag den 23. mars på Fjellheim i Spydeberg. Det venter mange spennende oppgaver for den nye lederen, blant annet lansering av ny Verdiskapingsrapport om Østfoldlandbruket og tilhørende industri den 28. mars og Representantskapsmøtet i Norges Bondelag 29.-30. mars.

Fylkesleder Martha Mjølnerød

Leders tale

Leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød holdt tale under årsmøtet til Østfold Bondelag. Årsmøtet ble avholdt på Fjellheim i Spydeberg torsdag 23. mars. 70 årsmøtedelegater og 30 gjester tok turen til Spydeberg.

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes til venstre og representanter fra Råde Bondelag

Råde Bondelag - årets lokallag 2016

Prisen "Årets lokallag" deles ut av styret i Østfold Bondelag. Styret gjør en årlig vurdering av lokallagenes aktivitetsnivå, for å finne det lokallaget som har utmerket seg innenfor gitte kriterier. Råde Bondelag kan skryte av å samarbeide godt, påvirke kommunale prosesser bra, være gode på store arrangementer og jobbe aktivt i forhold til pressen.

Einar Enger og Martha Mjølnerød

Innsatsprisen gikk til Einar Enger

Einar Enger fikk Østfold Bondelags Innsatspris for sin mangeårige innsats for landbruket og landbrukets organisasjoner. Enger har tidligere vært ansatt i ledelsen både i Gilde (Nortura) og Tine. Han var også styreleder i Felleskjøpet Agri fra 2011 til 2016.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere