Bjørn Gimming (51) er bonde og agronom med høyere utdanning i landbruksfag. Han bor på Idd i Østfold og driver med korn, storfe og skog. Han ble valgt til leder første gang i 2021, etter å ha vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd Bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag, og 1. nestleder fra 2016.
– Jeg er ydmyk over å få fornyet tillit fra årsmøtet. Jeg ser frem til å fortsette et viktig arbeid på vegne av våre medlemmer og den norske bonden. Det føles godt å få bruke mye av tiden min i arbeidet for et sterkere landbruk, sier Gimming. 

Gimming har de siste årene forhandlet frem viktige jordbruksoppgjør, og påpeker at vi har mange utfordringer foran oss i tiden framover.
– Jeg ser fram til å fortsette arbeidet for bøndene, som hver dag produserer verdens reneste og tryggeste mat. Vi har enorm støtte blant befolkningen, og den tilliten skal vi forvalte klokt i årene fremover, samtidig som vi skal løse krevende utfordringer for bonden, sier han.

Flere områder i landet står i fare for å stå helt uten aktivt jordbruk, og bønder over hele landet blir mer sårbare. Gimming mener utviklingen må snus for å styrke den nasjonale beredskapen i møte med en urolig tid.
– Vår beredskap avhenger av et aktivt jordbruk i hele landet, og nå står flere områder i fare for å miste aktivt jordbruk. Bønder står i fare for å miste kolleger, og viktige tjenester som veterinær, dersom det ikke tas grep. Dette er et problem for samfunnet, og bonden blir mer sårbar, sier Gimming.

Bodhild Fjelltveit er nyvalgt 1. nestleder.

Bodhild Fjelltveit (40) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til 1.nestleder, og fortsetter dermed som en del av Bondelagets ledertrio etter å ha vært 2. nestleder siden 2020.
Hun forteller at lysten til å fortsette som tillitsvalgt i styret i Norges Bondelag handler først og fremst om at hun, sammen med resten av styret, kan gjøre en jobb for medlemmene.

– Det er mange landbrukspolitiske saker på agendaen som vil få stor betydning for landbruket. Jeg tror at med min kunnskap og erfaring kan jeg være med på å påvirke i den retningen medlemmene ber oss om. Vi trenger at både politikere og opinionen forstår viktigheten og verdien av det å ha en trygg matproduksjon i hele landet, både med tanke på matsikkerhet og totalberedskap, forteller hun.

Erlend Fiskum (til høyre) gratulerer Egil Chr. Hoen med valget til 2. nestleder i Norges Bondelag. Fiskum var innstilt av valgnemnda, og Hoen ble valgt etter benkeforslag.

Egil Hoen (49) fra Hokksund er etter benkeforslag valg til 2. nestleder. Hoen har vært 1. nestleder siden 2021. Han stilte seg til disposisjon for en ny periode som del av ledertrioen i Bondelaget, men valgnemnda innstilte Erlend Fiskum fra Trøndelag.
-Jeg er veldig glad for at årsmøtet fant å kunne gi meg tillit til å være en del av ledertrioen i Bondelaget. Vi er en sammensveisa gjeng som får til mye sammen. Motivasjonen min er på topp for at det skal være bærekraftig jordbruk og matproduksjon i hele landet. Riktige og forutsigbare rammebetingelser er helt nødvendig for at norske bønder skal kunne drive med noe så uforutsigbart som matproduksjon, sier Hoen

Styret i Norges Bondelag

Dette er det nye styret i Norges Bondelag:           
Bjørn Gimming, leder
Bodhild Fjelltveit, 1. nestleder
Egil Chr. Hoen, 2. nestleder
Arthur Salte, Rogaland, styremedlem
Konrad Kongshaug, Møre og Romsdal, styremedlem
Trond Bjørkås, Nordland, styremedlem
Åse Sundvor, Innlandet, styremedlem

Solveig Bratteng Rønning, Tine, Nordland, styremedlem
Merethe Sund, Nortura, Nordland, styremedlem 

Thor Johannes Rogneby, Felleskjøpet, Innlandet, styremedlem
Henrik Nordtun Gjertsen, Norges Bygdeungdomslag, Rogaland, styremedlem
Anne Irene Myhr, Norges Bygdekvinnelag, Trøndelag, styremedlem

Vara:
Even Skårberg Aarnes, Telemark, 1. varamedlem

Sven Martin Håland, Rogaland, 2. varamedlem
Ane Hjetland Holt, Vestfold, 3. varamedlem

Ordførere:
Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører, Trøndelag

Bente Gro M. Slettebø, varaordfører, Rogaland