Forslag til timeplan for årsmøteuka

Program for representantskapsmøte

Program for årsmøtet

Forslag til forretningsorden for representantskapet

Forslag til forretningsorden for årsmøtet

Skjema til endringsforslag

Brukerveiledning Smartvote

Smartvote - kort instruksjonsvideo

Informasjon om Norges Bondelags årsmøte 2024

Informasjon om utbetaling av reiseregninger og reiseregningsskjema

Informasjon om Scandic Lillehammer Hotel

Protokoll fra årsmøte i Norges Bondelag 12.-13. juni 2024
 

Sakliste for Norges Bondelags representantskap og årsmøte 2024

Forslag til sakliste for representantskapsmøte

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets
                        Servicekontor AS for 2025.


                        Finansbudsjett 
                        Driftsbudsjett 
                        Grunnlangsdata for kontingent 2025


                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 5               Jordbruksforhandlingene 2024 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6              Innkomne saker til behandling i årsmøtet.

                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 7               Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8              Åpent eller lukket møte.

                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.


Forslag til saksliste for årsmøtet

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Åpent eller lukket møte

Sak 5               Leders tale

                        Generaldebatt

Sak 6              Norges Bondelags Årsmelding 2023
                       
                       Årsmelding 2023

Sak 7              Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelag for 2023.
                       
Melding fra revisor.

Sak 8              Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets
                       Servicekontor AS for 2025


                       Finansbudsjett
                       Driftsbudsjett
                       Grunnlag for kontingent 2025

Sak 9              Medlemskategorier og kontingentsystem for Norges Bondelag
                       og Bondelagets Servicekontor AS


                       Vedlegg:
                       Rapport fra kontingentutvalget
                       Høringsinnspill fra fylkeslaga

 

Sak 10             Næringspolitisk program for 2024-2028
                       
                        Vedlegg:
                        Innstilling til årsmøtet
       

                        Endringsforslag - NPP          

Sak 11             Innkomne saker

Sak 12             Valg av revisor for 2024 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 13             Valg av styret i Norges Bondelag:

                         Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2024

                         CV innstilte styremedlemmer

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 3 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 14             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 15             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i valgnemnda 2025
                        (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene og samvirke)

Sak 16             Fastsetting av godtgjøring for 2024/2025

                        
A. GODTGJØRING

   1. Leder
   2. 1. nestleder
   3. 2. nestleder
   4. Øvrige styremedlemmer
   5. Ordfører
   6. Varaordfører
   7. Fylkesledere
   8. Ledere av faste utvalg
   9. Leder av valgnemnda
   10. Nestleder av valgnemnda

                        B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2024/2025
                        1) Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2024.
                        2) Fylkesledere

Saksutredning

Representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag holdes tirsdag 11. juni til torsdag 13. juni 2024 på Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer.

Etter Norges Bondelags lover blir frist for å fremme saker til representantskapet tirsdag 21. mai 2024. Frist for å fremme saker til årsmøtet blir onsdag 17. april 2024.

Innenfor de vedtektsbestemte sakene legges det fram konsernregnskap for Norges Bondelag, som innebefatter regnskap for både Norges Bondelag og for Bondelagets Servicekontor A/S.

Hovedspørsmålene i den dagsaktuelle landbrukspolitikken drøftes i leders tale og generaldebatten. I leders tale og generaldebatten kan styret fremme konkrete politiske saker overfor årsmøtet, og diskutere og avklarer prinsipielle standpunkter for Norges Bondelag.

Årsmøte nedsetter en resolusjonskomite, som samler seg om viktige prioriteringer fra generaldebatten. Resolusjonene er uten mottaker, men er viktig for å synliggjøre årsmøtets standpunkt.

 

Rutiner og retningslinjer

Norges Bondelag skal være en attraktiv organisasjon å være medlem av, tillitsvalgt eller ansatt i. Vi arbeider for verdier som åpenhet, ærlighet, pålitelighet, lojalitet, og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Vi ønsker at også årets årsmøte preges av dette.

Norges Bondelags etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte

Rutine for varsling om utilbørlig atferd og seksuell trakassering i Norges Bondelag

Samlefil representantskapsmøte

Samlefil årsmøte - uten vedlegg til saksframlegg

Samlefil med vedlegg - uten årsmelding