Lars Petter Bartnes er gjenvalgt av årsmøte som leder i Norges Bondelag.