Bondelagets fylkeslag skal være slått sammen i henhold til de nye fylkesgrensene i regionreformen innen 1. april 2022.