Hvordan skal Norges Bondelag organiserer seg etter regionereformen. Det diskuterer årsmøtet nå.