Telemark Bondelag foreslo vedtak om at melkekvoter på sikt kun skal omsettes gjennom staten. Forslaget falt..