Andre dag på årsmøtet innledes med en presentasjon av årsmeldingen for 2018.