Vi vil sende fra årsmøtet direkte her på bondelaget.no. Videoen legges ut litt før årsmøtet starter.