Melk engasjerte i årsmøtedebatten

  • Tips en venn om denne siden

Framtidas melkeproduksjon, klima og norsk mat var tre av temaene som ble debattert under Bondelagets årsmøte på Lillehammer onsdag.

- De små melkebrukene er med på å legitimere norsk landbruk, det var også et slikt bruk som ble vinner av OsteVM i fjor, understreket fylkesleder Peder Nernæs fra Hordaland i sitt innlegg.

Utsendinger fra hele landet var opptatt av hvordan man skal ta ned norsk melkeproduksjon når det blir 100 millioner liter melk for mye i 2020. Erling Aas-Eng fra Hedmark la vekt på at import tar en del av melkemarkedet, og foreslo en utredning av grensevernet og hvordan det kan nyttes bedre. 

Arne Elias Østerås fra Felleskjøpet og styret i Norges Bondelag, fulgte opp med å stille spørsmålet om fokuset på melketanken har vært litt for stort og tanken på handlekurven til forbruker litt for lite. Ambisjonen må være at handlekorgen skal fylles opp med norsk kvalitetsmat.

Sikre norsk mat til forbruker

Handlekorgen var det også andre som var innom i sine innlegg. I debatten kom det opp forslag om en app hvor man kan skanne produktet i korga og få opp produsenten. Bente Gro M. Slettebø fra Rogaland etterlyste bedre opprinnelsesmerking for å veilede forbruker til å velge norsk, styrke omdømmet og bedre markedssituasjonen.  

Klima og fotosyntesen

Flere var også opptatt av hvordan jordbruket bidrar til reduksjon av klimautslipp gjennom fotosyntesen og karbonbinding. Dette er noe som det må forskes mer på, mente blant annet Karine Huseby fra Vestfold.

Elisabeth Gjems fra Hedmark understreket jordbrukets rolle i bioøkonomien og hvordan det bidrar til verdiskaping. Hun etterlyste et offentlig engasjement gjennom friske midler og risikomidler.

Trygghet i velferdsordninger

Debatten viste et mangfold av saker som opptar landet rundt. Hilde Kjersem Kolberg fra Møre og Romsdal pekte på verdien av velferdsordninger. Hun ønsket en satsing på trygghet og rekruttering gjennom bedre ordninger.

Valgt ledertrio på årsmøte 2019

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Dette er årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 5. juni avholdes det 123 årsmøtet i Norges Bondelag på Scandic Lillehammer hotell. Årsmøtet er den høyest bestemmende myndighet i Norges Bondelag og avholdes én gang i året.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere