-  Jeg ble spurt da jeg kom inn her om jeg følte det som å komme inn i løvens hule. Jeg svarte at det føltes som å komme hjem. Slik åpnet Olaug Bollestad talen til årsmøtet i Norges Bondelag. Hennes første som landbruks og matminister i Norge.

Bollestad brukte tid på å gå gjennom hovedpunktene og prioriteringene i årets jordbruksavtale. En avtale hun karakteriserte som «god». Hun viste til at jordbrukets inntekter i 2020 er lagt opp til å 600 kroner mer enn andre grupper.

-  Avtalen gir en inntekt som sikrer at noe inntektsgapet til andre grupper er dekket, og dere fortjener hver krone. Vi må mange år tilbake for å finne en avtale som gir kronemessig lik utvikling som andre grupper (red.anm oppgjøret i 2013), sier Bollestad som samtidig påpeker at situasjonen med overproduksjon også måtte hensyntas når størrelsen på rammen skulle bestemmes.

- Gir vi for mye vil det i verste fall kunne føre til overproduksjon, sa hun.

Klima og Mattilsynet

Ministeren viste også til forhandlingene som foregår mellom staten og jordbruket om en avtale om kutt i klimautslipp.

- Dette er en sak vi skal ta på alvor. Barna våre er mer opptatte av klimaendringene enn av bompenger. Fra mi side skal vi samme komme fram til en god avtale, både for klimaet og for landbruket, sa hun.

Tillitskrisen i Mattilsynet etter tilsynet på en pelsfarm i Rogaland ble også kommentert. Bollestad ber næringa bidra til å bygge opp tilliten til tilsynet.

- At vi får ei slik tillitskrise og omdømmeproblematikk knyttet til Mattilsynet er alvorlig. Vi er avhengige av at tilsynet har et godt omdømme og tillit. Jeg mener det er avgjørende at tilsynet har så gode rutiner og kompetanse at de møter bøndene redelig, faglig og skikkelig når de besøker andres eiendom. Tilliten skal, bør og må gjenopprettes. Det er vårt felles ansvar, sier Bollestad.

Jordbruket må redusere melkeproduksjonen med 100 millioner liter fra 2020, som følge av utfasing av eksportstøtten. I den anledning inviterte leder Lars Petter Bartnes ministeren til å bidra til å øke forbruket av norsk melk fra talerstolen.Foto: Svein Egil Hatlevik, Nationen