- Jeg har kommet hjem

  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

-  Jeg ble spurt da jeg kom inn her om jeg følte det som å komme inn i løvens hule. Jeg svarte at det føltes som å komme hjem. Slik åpnet Olaug Bollestad talen til årsmøtet i Norges Bondelag. Hennes første som landbruks og matminister i Norge.

Bollestad brukte tid på å gå gjennom hovedpunktene og prioriteringene i årets jordbruksavtale. En avtale hun karakteriserte som «god». Hun viste til at jordbrukets inntekter i 2020 er lagt opp til å 600 kroner mer enn andre grupper.

-  Avtalen gir en inntekt som sikrer at noe inntektsgapet til andre grupper er dekket, og dere fortjener hver krone. Vi må mange år tilbake for å finne en avtale som gir kronemessig lik utvikling som andre grupper (red.anm oppgjøret i 2013), sier Bollestad som samtidig påpeker at situasjonen med overproduksjon også måtte hensyntas når størrelsen på rammen skulle bestemmes.

- Gir vi for mye vil det i verste fall kunne føre til overproduksjon, sa hun.

Klima og Mattilsynet

Ministeren viste også til forhandlingene som foregår mellom staten og jordbruket om en avtale om kutt i klimautslipp.

- Dette er en sak vi skal ta på alvor. Barna våre er mer opptatte av klimaendringene enn av bompenger. Fra mi side skal vi samme komme fram til en god avtale, både for klimaet og for landbruket, sa hun.

Tillitskrisen i Mattilsynet etter tilsynet på en pelsfarm i Rogaland ble også kommentert. Bollestad ber næringa bidra til å bygge opp tilliten til tilsynet.

- At vi får ei slik tillitskrise og omdømmeproblematikk knyttet til Mattilsynet er alvorlig. Vi er avhengige av at tilsynet har et godt omdømme og tillit. Jeg mener det er avgjørende at tilsynet har så gode rutiner og kompetanse at de møter bøndene redelig, faglig og skikkelig når de besøker andres eiendom. Tilliten skal, bør og må gjenopprettes. Det er vårt felles ansvar, sier Bollestad.

Jordbruket må redusere melkeproduksjonen med 100 millioner liter fra 2020, som følge av utfasing av eksportstøtten. I den anledning inviterte leder Lars Petter Bartnes ministeren til å bidra til å øke forbruket av norsk melk fra talerstolen.Foto: Svein Egil Hatlevik, Nationen

 

Valgt ledertrio på årsmøte 2019

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Dette er årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 5. juni avholdes det 123 årsmøtet i Norges Bondelag på Scandic Lillehammer hotell. Årsmøtet er den høyest bestemmende myndighet i Norges Bondelag og avholdes én gang i året.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere