Innstilling til nytt styre er klar

  • Tips en venn om denne siden

Bartnes Haugen Gimming jordbruksforhandlingene 2019
Valgnemnda vil gi ledertrioen er et nytt år. Her er Lars Petter Bartnes, Frøydis Haugen og Bjørn Gimming under årets jordbruksforhandlinger.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 5. – 6. juni 2019.

- Valgnemnda har i forslag til styresammensetting lagt vekt på personlige egenskaper som initiativ og engasjement for næringa, samfunnsinteresse og kunnskap, samt en vurdering av kontinuitet, sier Sonja Herikstad Skånland, leder av valgnemnda.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder første gang i 2014. Nemnda innstiller også på gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder og Frøydis Haugen som 2. nestleder.

To nye styremedlemmer

Bodhild FjelltveitEtter lang tid i styret har Einar Frogner fra Hedmark og Arnstein Røyneberg fra Rogaland frasagt seg gjenvalg. Som nye styremedlemmer innstiller valgnemnda på opprykk for to varamedlemmer, Bodhild Fjelltveit fra Hordaland og Erling Aas-Eng fra Hedmark.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Nils Asle Dolmseth fra Tine og Merethe Sund fra Nortura.

Styremedlemmene Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås som representant fra Felleskjøpet er ikke på valg.

Erling Aas-EngSom varamedlemmer foreslår valgnemnda Egil Chr. Hoen fra Buskerud som nytt 1. varamedlem, Jan Idar Haugen fra Rogaland som nytt 2. varamedlem. Audun Skjervøy fra Møre og Romsdal er innstilt på gjenvalg som 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ordførerne, med Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal som ordfører og Martha Irene Mjølnerød, Østfold, som varaordfører.

Anne Kristine Rossebø, Hedmark er innstilt som ny leder av valgnemnda for 2020.

Valgt ledertrio på årsmøte 2019

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Dette er årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 5. juni avholdes det 123 årsmøtet i Norges Bondelag på Scandic Lillehammer hotell. Årsmøtet er den høyest bestemmende myndighet i Norges Bondelag og avholdes én gang i året.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere