Dette er årsmøtet i Norges Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Sommeren 1939 ble landsmøteteltet slått opp på Voss. Teltet rommet 5000 mennesker, og var fylt til trengsel da møtet åpnet lørdag formiddag.

Onsdag 5. juni avholdes det 123 årsmøtet i Norges Bondelag på Scandic Lillehammer hotell. Årsmøtet er den høyest bestemmende myndighet i Norges Bondelag og avholdes én gang i året.

Historiske fakta om årsmøtet
I årene før og etter annen verdenskrig var det vanlig med bondeopptog gjennom gatene med faner og grønne flagg. Det var rikholdige kulturinnslag, og alltid gudstjeneste søndag formiddag. Det siste bondeopptoget foregikk under årsmøtet i Førde i 1987.

Fra 1937 ble årsmøtene holdt i et stort telt som lignet på sirkustelt.

Tidenes største Bondeting gikk av stabelen i Oslo 1938 med 10 000 deltakere

Årsmøtet, eller Bondetinget som det også kalles, innkalles til og ledes av ordføreren.

Deltakere

Hvert år deltar nærmere 300 utsendinger, gjester og ansatte på årsmøtet i Norges Bondelag.

Fylkene velger hvert år sine utsendinger på sitt årsmøte, og stiller med utsendinger basert på medlemstall. Alle fylkeslag stiller med minimum tre utsendinger. Det er også representanter fra Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget til stede på møtet.

Ethvert medlem i Norges Bondelag har rett til å delta på årsmøtet dersom de ønsker det, med mindre det er bestemt at det skal være lukket møte.

Årsmøtet 2019

Årsmøtet innledes av leders tale og generaldebatt onsdag formiddag. Etter lunsj blir det innlegg av landbruks- og matminister Olaug Bollestad, før generaldebatten fortsetter.

Etter dette blir det utdeling av årets Askeladdpris, kåring av årets lokallag og avtakking av tidligere generalsekretær Per Skorge, før årsmøtemiddagen. Årets middag er laget basert på gode norske råvarer, og blir tilberedt av bondelagskokk Halvar Ellingsen.

Torsdag starter med en gjennomgang av årsmeldingen for 2018. Deretter blir det gjennomgang av konsernregnskapet og oppsummering og vedtak fra generaldebatten. Neste post på programmet er organisasjonsprosessen, før vi går over til eventuelle endringer i Norges Bondelags lover.

Etter lunsj tar vi fatt på de innkomne sakene, som i år består av en sak fra Oppland om fylkestilhørighet for Jevnaker og Lunder Bondelag, og en sak fra Telemark Bondelag om omsetning og leie av melkekvoter. Det blir også gjennomgang av valg og godtgjøringer ved Sonja Herikstad Skårland og rammebudsjett og kontingent for 2020. Dagen avsluttes kl. 16.20.

Valg av leder, nestledere og styre

Valgnemda innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder første gang i 2014. Nemda innstiller også på gjenvalg Bjørn Gimming som 1. nestleder og Frøydis Haugen som 2. nestleder. Bodhild Fjelltveit og Erling Aas-Eng er innstilt som nye styremedlemmer. Arne Magnus Aasen, og Martha Irene Mjølnerød er innstilt av valgnemda på gjenvalg som ordfører og varaordfører.

Valgt ledertrio på årsmøte 2019

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere