Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Valgt ledertrio på årsmøte 2019

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Lars Petter Bartnes (50) ble valgt til leder i Norges Bondelag i 2014 og går dermed inn i sitt sjette år som bondelagsleder.

- Det er et stort privilegium å få lede en organisasjon hvor iveren og engasjementet etter å produsere trygg mat over hele landet er så stor, og lagfølelsen og samholdet er så sterkt. Jeg vil takke årsmøte for tilliten og vil jobbe hver dag for å leve opp til den, sier Bartnes.

Bartnes kommer fra Steinkjer kommune. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

- Trygg mat, friske dyr og et levende landbruk over hele landet er svært vanskelig å sette en prislapp på, men veldig enkelt å ta for gitt. Den norske bonden forvalter store velferdsgoder for samfunnet vårt. Det er et stort ansvar og jeg er derfor glad for at vi skal gjøre den jobben sammen, sier Bartnes.

Bjørn Gimming (46) fra Østfold er gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt fjerde år. Gimming er fra Idd i Østfold hvor han driver med korn og ammeku.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år i bondelagsledelsen. Det kommer stadig nye muligheter og utfordringer vi som næring må gripe tak i, men målene våre står fast. Økt selvforsyning, bærekraftig bruk av jorda vår og et levende landbruk med god arbeidsdeling mellom kornbonden og husdyrbonden vil fortsatt være bærende elementer i norsk landbruk, sier Gimming.

Frøydis Haugen (40) fra Hordaland er gjenvalgt som 2. nestleder i Norges Bondelag. Haugen er fra Bergen og driver med melkeproduksjon i Lindås i Hordaland. Hun går inn i sitt tredje år som 2. nestleder. Leder og nestlederne utgjør Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.
 

Flere nye styremedlemmer

Årsmøte valgte Erling Aas Eng fra Hedmark og Bodhild Fjelltveit fra Hordaland som nye styremedlemmer i Bondelaget. Nils Asle Dolmseth fra Trøndelag ble gjenvalgt som fast styrerepresentant for TINE og Merethe Sund fra Nordland ble gjenvalgt som fast representant for Nortura.

Egil Chr. Hoen fra Buskerud er valgt som ny 1. vara i styret, mens Jan Idar Haugen fra Rogaland og Audun Skjervøy fra Møre og Romsdal er valgt som hhv. 2. og 3. vararepresentant. Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører og Martha Mjølnerød fra Østfold er gjenvalgt som varaordfører. Ny leder av valgnemnda er Anne Kristine Rossebø fra Hedmark.

 

Styret i Norges Bondelag består dermed av følgende medlemmer:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)
Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)
Frøydis Haugen, 2. nestleder (gjenvalgt)
Birte Usland (ikke på valg)
John-Erik Skjellnes Johansen (ikke på valg)
Bodhild Fjelltveit (ny)
Erling Aas Eng (ny)
Nils Asle Dolmseth, TINE (gjenvalgt)
Merethe Sund, Nortura (gjenvalgt)
Arne Elias Østerås, Felleskjøpet (ikke på valg)
Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag (velges av eget årsmøte)
Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag (velges av eget årsmøte)
Egil Chr. Hoen, 1. vara (ny) 

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Dette er årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 5. juni avholdes det 123 årsmøtet i Norges Bondelag på Scandic Lillehammer hotell. Årsmøtet er den høyest bestemmende myndighet i Norges Bondelag og avholdes én gang i året.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere