Årsmøtet i Norges Bondelag 2016

 • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Norges Bondelag gjennomføres onsdag 8. og torsdag 9. juni 2016 på Radisson Blue Hotel, Lillehammer. Representantskapet møtes tirsdag 7. juni.

Les: Protokoll fra årsmøte i Norges Bondelag 8. - 9. juni 2016

Informasjon, sakliste og sakspapirer til årsmøtet finnes nedenfor.

Program for hele årsmøteuka

 • Mandag 6. juni kl 16-18            Møte i arbeidsutvalget
 • Tirsdag 7. juni kl 9-11               Styremøte
 • Tirsdag 7 juni kl 13-17              Representantskapsmøte                                                                 - Les mer: Representantskapsmøte 7. juni 2016                   
 • Onsdag 8. juni kl 8.30-18          Årsmøte
 • Torsdag 9. juni kl 8.30-16.30     Årsmøte

Praktiske opplysninger

Forslag til sakliste for årsmøte i 2016

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Åpent eller lukket møte

Sak 5               Leders tale

                        Generaldebatt

Sak 6              Norges Bondelags årsmelding 2015
                       Vedlegg: Årsmelding 2015

Sak 7               Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2015. Melding fra revisor.

Sak 8               Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017
                        Vedlegg: Rammebudsjett og Grunnlagsdata for kontingent 

Sak 9               Lovendringer

                        - Endring av Norges Bondelags lover - representantskapets innstilling overfor årsmøtet

                        - Sak frå Eidsdal og Norddal Bondelag om vedtektsendring 

                        - Lover for Norges Bondelag - med forslag til tillegg

Sak 10             Næringspolitisk program 2016 - 2020
                       Vedlegg: Utkast til Næringspolitisk program 2016-2020

Sak 11             Innkomne saker

Sak 12             Valg av revisor for 2016 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 13             Valg av styret i Norges Bondelag:

       Valgkomiteens innstilling
       På valg 2016

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 3 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 14             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 15             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2017
                       

                        (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 16             Fastsetting av godtgjøring for 2016/2017

           A. GODTGJØRING

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. Øvrige styremedlemmer
 5. Ordfører
 6. Fylkesledere
 7. Godtgjørelse for teletjenester

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2016/2017

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2017.
 2. Fylkesledere

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg

Frå årsmøtesalen

Alt om Bondetinget 2016

Gjekk du glipp av noko på Bondetinget 2016? Her kan du sjå alt i opptak og lese saker og resolusjonar frå årsmøtet.

Bondetinget 2015

Alt klart for Bondetinget

Over 300 delegatar, gjestar og tilsette samlar seg til det årlege Bondetinget på Lillehammer neste veke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere