Protokoll fra Årsmøte 4.-5. juni 2014

 

Forhåndsinformasjon og dokumenter:

Årsmøteuka (se også forslag til timeplan for årsmøteuka):

 • Mandag 2. juni kl 16.00-18.00 Arbeidsutvalgsmøte
 • Tirsdag 3. juni kl 9.00-11.00 Styremøte
 • Tirsdag 3. juni kl 13.00- 17.00 Representantskapsmøte, se HER
 • Onsdag 4. juni kl 8.30-18.00 Årsmøte
 • Torsdag 4. juni kl 8.30-16.30 Årsmøte

Informasjon:

Forslag til sakliste for årsmøte i 2014

Sakspapirer er lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1   Navneopprop

Sak 2   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3    Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordfører

Sak 4    Åpent eller lukket møte

Sak 5   Leders tale
            Generaldebatt

Sak 6   Norges Bondelags Årsmelding 2013
             Saksframlegg og Årsmelding 2013

Sak 7   Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelag for 2013
             Melding fra revisor (fra side 59 i Årsmelding 2013 ovenfor)

Sak 8    Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2015

Sak 9    Lovendringer

Sak 10  Temadebatt

Sak 11  Innkomne saker

Sak 12  Valg av revisor for 2014 og fastsetting av revisors godtgjørelse 

Sak 13  Valg av styret i Norges Bondelag 
              Se Valgnemndas innstilling til sak 12-16 og CV til kandidatene

 • Leder
 • 1. nestleder
 • 2. nestleder
 • 4 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 14  Valg av ordfører i Norges Bondelag

 • Ordfører
 • Varaordfører
 • 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 15  Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2015
              (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 16  Fastsetting av godtgjøring for 2014/2015

      A. Godtgjøring:

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. Øvrige styremedlemmer
 5. Ordfører
 6. Fylkesledere
 7. Godtgjørelse for teletjenester

      B. Reise- og kostgodtgjøring for 2014/2015:

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2015.
 2. Fylkesleder

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg