11.06.2011 til 14.06.2013 i Loen i Sogn og Fjordane.

Etter årsmøtet:

Dokumenter og sakspapirer til representantskap og årsmøte:

Timeplan for årsmøteuka – 2013
Invitasjon til representantskaps- og årsmøte 2013 i Norges Bondelag
Velkommen til årsmøtet
Velkomen til Loen
Norges Bondelags representantskaps- og årsmøte 2013
Praktisk informasjon til representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag
Utfylling og utbetaling av reiseregninger

Representantskap 11. juni
Innkalling til representantskapsmøte i Norges Bondelag
Forslag til saksliste for representantskapet
Forslag til timeplan for representantskapet
Forslag til forretningsorden for representantskapet
Protokoll fra representantskapet

 Årsmøte 12., 13., og 14. juni:
Forslag til timeplan for årsmøte 2013
Innkalling til ordinært årsmøte i Norges Bondelag 2013
Forslag til saksliste for årsmøte 2013
Forslag til forretningsorden på årsmøtet
Generaldebatt (fordeling av taletid)

Saksdokumenter for representantskaps- og årsmøte:
Endring av statutter for Norges Bondelags Aksjonsfond
Vedtak-protokoll statutter 1981
Aksjonsfond i Norges Bondelag
Norges Bondelag Aksjonsfond 2012
Vedtekter for Informasjonsfondet

Årsmelding 2012 saksframlegg (sak 6 til årsmøte)
Vedlegg: Årsmelding 2012

Kontingent og rammebudsj.2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS (sak 4 rep.skap, sak 8 årsmøte)
Vedlegg: Rammebudsjett - finans- og driftsbudsjett
Vedlegg: Grunnlagsdata for kontingent

Næringspolitisk program 2013-2016
Vedlegg: Saksframlegg Næringspolitisk program 2013-2016
Vedlegg: Næringspolitisk program 2013-2016 linjenummerert

Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2013
Vedlegg: CV for de som er innstilt til valg 2013
    
Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg