Representatskapsmøte 9. juni 2015

  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet i Norges Bondelag møtes tirsdag 9. juni 2015, i forkant av årsmøtet.

Les: Protokoll fra representantskap i Norges Bondelag 9. juni 2015

Informasjon, sakliste og sakspapirer finnes nedenfor.

Forslag til saksliste for representantskapet

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1 Navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4Rammebudsjett og kontingent for 2016
           Representantskapet innstiller til årsmøtet

Sak 5 Jordbruksforhandlingene 2015 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6 Innkomne saker til behandling i årsmøtet
           Fra Sør-Trøndelag Bondelag: Økt produksjon av norske fôrressurser!
           Representantskapet innstiller til årsmøtet

Sak 7 Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8 Åpent eller lukket møte
           Representantskapet innstiller til årsmøtet

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg

Illustrasjon kornåker

Klimasmart matproduksjon

Norges Bondelag for redusert bruk av fossil energi, klimasmart matproduksjon og en klimapolitikk som fremmer nye løsninger basert på naturens ressurser. Les hele resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere