Ansatte ved fylkeskontoret

  • Tips en venn om denne siden

Telefon- og adresseliste

Sentralbord: 74 13 50 80

 

Ailin Wigelius, organisasjonssjef 
ailin.wigelius@bondelaget.no 

411 40 704
 


Brita Buan, rådgiver
brita.buan@bondelaget.no

 


951 45 837

Leif Hjulstad, rådgiver
leif.hjulstad@bondelaget.no

926 60 469

Ove Martin Gundersen, prosjektleder
Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettlegging for gåsejakt
ove.martin.gundersen@bondelaget.no

922 90 491
 

Tove Berre
Studieforbundet næring og samfunn, Nordenfjeldske
tove.berre@naeringogsamfunn.no

 

 

Våre samarbeidspartnere