Veterinærinfo på bondekafè

  • Tips en venn om denne siden

På bondekafèen på Storsteigen fredag 27. januar informerte veterinær Olav Kolltveit 16 frammøtte om aktuelle tema fra veterinærfronten.

Olav orienterte litt om smittsom diarè som mange storfebesetninger har hatt befatning med. Han påpekte at de vanlige smitteslusene ikke virka i forhold til denne epidemien. Heldigvis har det ikkevært døde dyr i bygda, men flere kalver har vært veldig sjuke.Videre var han inne på utefôring med rundballer, parasittproblematikk og høstbehandling mot snyltere. Tak over rundballer vil forbedre utefôringa betraktelig. Det ble påpekt at alle dyr skal ha tilgang på vatn ute på beite året rundt. Høstbehandling av søyene mot snyltere bør gjøres i oktober etter at det har vært fostnetter, men før beitinga tar slutt for å få tatt parasittene før de går i vinterdvale. Viktigheten av lusebehandling ble påpekt i forhold til både dyrehelse og skinnkvalitet. Den nye medisinforskriften og nye krav til innrapportering ble også nevnt.

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere