Storstilt åpning av nyfjøsa på Storsteigen

  • Tips en venn om denne siden

Fylkesråd, bondeledere, spelmenn, kvedende budeie, Solan og Ludvig og en hærskare publikummere gjesta Storsteigen lørdag 1. desember for å markere åpninga av de nye fjøsbygningene.

Storsteigen vidergående skole kan nå skilte med to nye fjøsbygninger. Storfjøset som har fått navnet Åsgård, rommer ku og geit, mens Søheim naturlig nok huser sauebesetninga.

Fylkesleder Einar Myki stilte til åpningsseremonien med gave og tale. Alvdal Bondelag hadde stand sammen med Nortura, TINE, Felleskjøpet og Hedmark Sau og Geit.

Fylkesleder Einar Myky slår av en prat med styremedlemmer i Alvdal Bondelag. F.v. Christian Maana Lopez, Leder Arne Johan Bergebakken og John Olav Thoresen.

Rektor, Fylkesråd, Solan og Ludvig ankom standsmessig med hesteskyss.

Rektor Eivind Aaen ønsker velkommen mens kveder Ellen Marie Tangen venter på å få sleppe til med husdyrlokk.

Fylkesråd Åsa Gjestvang har vært en av pådriverne for å realisere fjøsprosjektet på Storsteigen og fikk æra av å åpne kubandet foran hovedinngangen.

Bondelagsmedlem Hans Bakke og kompanjonger i Alvdal Spell- og Danselag trosset tretten spek og framførte Reveljen etter Malena-Knut.

Leder i Hedmark Bondelag  poengterte viktigheten av  fagkompetanse i landbruksfag. Det er viktig at flest mulig av de som skal ta over en gard i framtida velger naturbruk når de skal velge videregående opplæring. Det er også viktig at vi fortsetter med å gi tilbud til voksne som ønsker landbruksutdanning, slik vi nå gjør gjennom tilbudet Voksenagronom understreket Einar Myki i sin tale.  Les hele talen til Einar Myki her.

Les mer fra begivenheten på nettsida Alvdal Midt i Væla.

 

 

 

 

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Våre samarbeidspartnere