Regionmøte i Alvdal

  • Tips en venn om denne siden

Styremedlemmer fra flere bondelag i Nord-Østerdalen møttes på Taverna i Alvdal til regionmøte onsdagskvelden 1. februar. Fylkesleder Einar Myki og Ludvig Bjerke Narud og Margrethe Nøkleby fra fylkesadministrasjonen orienterte om aktuelle saker.

Til stede på regionmøtet var hele styret i Alvdal Bondelag, to representanter fra Nedre Folldal, og leder i Tylldalen Bondelag. I tillegg møtte leder i Nord-Østerdal Bondelagskrets Marianne Lunåsmo.

PROGRAM

 LANDBRUKSMELDINGA – innledning, innspill og synspunkter v/leder Einar Myki

JORDBRUKSFORHANDLINGENE  2012 – kort om situasjonen, organisasjonsmessig og politisk påvirkning v/leder Einar Myki

KOMMUNIKASJON- OG NETTARBEID v/rådgiver Margrete Nøkleby

ORGANISASJONSSAKER – AKTULLE SAKER v/ organisasjonssjef Ludvig Bjerke-Narud

  • Medlemssituasjon, medlemsutviking – verving.
  • Gjødselvareforskriften – endring – konsekvenser?
  • Organisering av politisk påvirkning - fortsettelse av budstikkestafetten i  2011?
  • Andre aktuelle saker.

ÅPEN POST – spørsmål/synspunkter

Marianne Lunåsmo informerte om årsmøte i Nord-Østerdal Bondelagskrets som skal være på Landbrukets Hus på Tynset mandag 7. mars kl. 19.30.

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Våre samarbeidspartnere