Økonomi tema på bondekafè

  • Tips en venn om denne siden

Ola Flaten belyste faktorer som påvirker økonomien i saueholdet på bondekafèen på Storsteigen fredag 23. november.

Ola Grindvold ønsket velkommen til høstens andre bondekafè. Godt frammøte viste at temaet om økonomi i saueholdet interesserte mange. Ola Flaten (NILF) la fram resultat fra undersøkelsen "best på sau" som tok for seg ulike faktorer som påvirka driftsresultatet. Investeringer i form av maskiner og bygninger er av de viktigste faktorene for økonomien. Ellers var det stor variasjon blant brukene som var med i undersøkelsen. Timebetalingen kunne variere fra ca 200 kr/t til godt under null. Det var altså noen bruk der en betaler for å drive med sau !

Tekst og foto: Hans Bakke

 

 

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Våre samarbeidspartnere