Landbruksmeldinga presentert på bondekafèen i desember

  • Tips en venn om denne siden

På bondekafèen på Storsteigen 16. desember var temaet “Landbruksmeldinga-Velkommen til bords”. Kjell Arne Dystebakken orienterte om saken. Sjølve meldinga er på vel 300 sider. Norges Bondelag har utarbeidet en kortversjon på 15 sider.

Innholdet er meget omfattende, men det er lite virkemidler eller midler. Derfor blir det spennende om det kommer mer midler under jordbruksforhandlingene til våren. Utenom foredragsholder møtte det opp totalt 21 personer på årets siste bondekafè.

Meld. St. 9 (2011–2012)Melding til Stortinget Landbruks- ogmatpolitikkenVelkommentilbords

Norges Bondelags foreløbige sammendrag av Meld. St. 9 "Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords!

 

Gir meldinga god karakter

Per Harald Grue og Reidar Almås gir meldinga god karakter, men Almås nøyer seg med "M-".

Bondelaget 17. januar 2012

 

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere