Bioenergi og flisfyring atraktivt tema på bondekafè

  • Tips en venn om denne siden

På bondekafèen i Alvdal fredag 2. mars møtte 43 personer for å få informasjon om bioenergi og flisfyring. Det var innlagt både en teoridel og besøk på et nybygd flisfyringsanlegg.

Tekst: Arne Johan Bergebakken

Foto: Magne Sandtrøen

 

På grunn av sykdomsforfall til Eilif Sandberg, kom Dag Bekkedal fra Stange.

Først en innedel med lysbilder og informasjon.

Det begynner med virke som må tørke. Og ilikhet med ved, så må det som skal bli flis

tøtke og det som skal flises til høsten. må hugges/felles senestb i april.

En må være nøye med lagerplass: Vindfult og tørt, oppå en kul er ideellt.

Tilskuddsordninger for flis: Kommunen har ansvaret og måler volum (flismengde =

lengde x bredde x høyde x 0,8. lm3)

Satser: 2010 var det 70 kr m3, 2011 var det 52 kr m3 og 2012 er det 43 m3. Fykesmannen

har pengene og for 2012 er det 20 millioner kroner, men av dette er det brukt14 millioner i

2011! 1 kubikkmeter flis gir 450-750 kwh.

Fyrigsanlegget tilpasset bruken (bruket?). Det er energitap i transport av varmtvann slik at

200 meter fra anlegget er det ei grense for at det bør være et anlegg til!?

Om fjernvarmerør står det mye i VARMEBOKA:

Utedelen var at de 43 frammøtte reste til Olav og Per Jørgen Murud for besiktelse av

nybygd flisfyringsanlegg til oppvarming av bla. to kylligfjøs. For å få gangen i prosessen var neste

post Jørgen Dølhaug si Menzi-muk med agregat for felling av kratt. Dette ble derfra transportert

til lagerplass. For å gjøre det hele lettvindt ble det på flishuggern til Alvdal Biovarme brukt

tørket virke. Det er et stort fyringsanlegg og effektive maskiner! Dagen var vellykket og vi ble

påspanert kringle og kaffe av fykesmannen representert ved Magne Sandtrøen.

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere