Årsmøte i Alvdal Bondelag

 • Tips en venn om denne siden

Årsmøte for 2013 avholdes torsdag 28. november kl. 19.30 på Storsteigen.

Medlemmene i Alvdal Bondelag innkalles til årsmøtet. Årsmøtesaker i henhold til Lover for Norges Bondelag. Saker som ønskes behandlet skal være innkommet til leder Jo Agnar Hansen senest 8 dager før årsmøtet.

Frasigelser av verv må gjøres senest 8 dager før årsmøtet.

Valgkomitè:

Olav Strypet (leder)

Solfrid Brandvoll

Leif Langodden

 

Følgende er på valg:

 1. Leder for ett år
 2. 2 styremedlemmer for 2 år
  på valg: Toril Hårdnes og John Olav Thoresen
  Ett-1 styremedlem for et-1 år. Dette for å erstatte Christoffer Lien som har fratredt sitt styreverv
 3. 3 varamedlemmer for 1 år
  På valg: Gunn Kjølhaug, Vegard Skredderhaug og Toril Drevsjømoen.
 4. Ekstra utsending til årsmøte i Hedmark Bondelag
 5. Revisorer for 1 år
  På valg: Halvard Ligård og Ole Nyhus
 6. 1 valgkomitemedlem for 3 år
  på valg: Olav Strypet
 7. Godtgjørelse til styremedlemmer

 

Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg i henhold til lovene

a. leder (for 1 år)

b. to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

 

 

Vel møtt!

 

STYRET

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Alvdøler på vårtur til Blæstad

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Årsmøte i Alvdal Bondelag

Årsmøtet i Alvdal Bondelag vart avholdt tirsdag 13. november på Storsteigen. Arne Johan Bergebakken hadde sagt fra seg gjenvalg, men valgkomiteen hadde ikke klart å skaffe ny kandidat til ledervervet.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere