Alvdøler på vårtur til Blæstad

  • Tips en venn om denne siden

Mandagsmorgenen 15. april dro 15 forventningsfulle, landbruksinteresserte alvdøler med minibuss sørover til Blæstad. Deretter ble det en tur innom Løiten Brænneri og forestillinga "En Akevisitt".

De ansatte på Hedmark Bondelag sitt kontor på Blæstad tok i mot oss og presenterte seg.

F.v. Rådgiver Guro Breck, organisasjonssjef Margrethe Nøkleby og førstekonsulent Anne Rustad.

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby orienterte litt om aktiviten i Bondelaget sentralt og på fylkesplan.

Koordinator i Landbrukssenteret, Johannes Ingvoldstad orienterte om hvilke organisasjoner og institusjoner som holder til på senteret.

Fred Håkon Johnsen, leder for Institutt for jordbruksfag på Blæstad, orienterte om studietilbud ved avdeling Blæstad og viste oss rundt på skolens område.

Fra Innovasjon Norge orienterte seniorrådgiver Olve Sæhlie.

Spente alvdøler utenfor Løiten Brænderi før omvisningsforestillingen "En Akevisitt" skal starte. Forestillingen er inne i sitt 20 år og vi bivånte forestilling nr. 5467.

Alle var enige om at det var en fin tur. Honnør til initiativtakerne Kristoffer og Christian.

 

 

Alvdal Bondelag på spinning, Alvdal Friskliv 2014

Ivrige gardbrukere på spinning

Fredag 24. januar var første trim-økt i prøveprosjektet i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv. Det møtte opp ni forventningsfulle gardbrukere som fikk svært variert muskeltrim.

Spinning Alvdal Bondelag

Bondetrim

De fredagene det ikke er bondekafe, blir det bondetrim i regi av Alvdal Bondelag og Alvdal Friskliv.

Ola Grindvold

Høstens bondekafèer i gang

Fredag 18. oktober ble høsten første bondekafè holdt og fredag 8. november er neste samling. Deretter vil det bli månedlige arrangement til og med april.

Bruksutbygging tema på bondekafè

Planlegging og bruksutbygging for tradisjonelt landbruk var tema på bondekafèen på Storsteigen fredag 12. april. Ylva Sneltvedt fra landbrukskontoret hadde foredrag om temaet.

Vårtur med Alvdal Bondelag

Alvdal Bondelag har den glede å invitere til busstur til Blæstad mandag 15. april. Det blir også besøk på Løiten Brænderi for å sjå forestillingen "En akevisitt".

Jo Agnar Hansen ny leder i Alvdal Bondelag

På ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar ble Jo Agnar Hansen valgt til leder. Valgkomiteen lyktes etter to arbeidskrevende uker å finne ny lederkandidat.

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Alvdal Bondelag tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.30 på Storsteigen.

Årsmøte i Alvdal Bondelag

Årsmøtet i Alvdal Bondelag vart avholdt tirsdag 13. november på Storsteigen. Arne Johan Bergebakken hadde sagt fra seg gjenvalg, men valgkomiteen hadde ikke klart å skaffe ny kandidat til ledervervet.

Våre samarbeidspartnere