- Nok er nok, sier Trine Hasvang Vaag, som er en av initiativtakerne til grasrotaksjonen "La bygdene leve, Jens".- Nå må vi til Oslo og si klart i fra til Regjeringen og Stortinget at vi ikke finner oss i at beitenæringer og bærekraftig matproduksjon basert på ressurser i utmarka blir utradert, og livskvaliteten til innbyggerne blir svekket på grunn av rovdyr, sier leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag.

Hun er en av initiativtakerne til grasrotaksjonen, sammen med blant andre Snåsa-mannen Joralf Gjerstad, ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Inge Staldvik og Tone Våg. De krever en fornuftig balanse mellom vern og bruk.

Grasrotaksjonen har støtte i Norges Bondelag. Første nestleder Berit Hundåla forstår frustrasjonen rundt om i bygde-Norge.

- Vi mener det vanskelig kan bli ro rundt rovdyrpolitikken i Norge uten en politisk løsning som ivaretar viktige distriktsinteresser. Vi jobber nå på spreng mot politiske myndigheter for å få til en akseptabel løsning for bygde-Norge, sier Hundåla.

Hun oppfordrer bondelagsmedlemmer til å slutte opp om aksjonen i Oslo 17. desember.

- Det er stor ubalanse mellom antall rovdyr og tålegrensa til lokalsamfunn og beitenæringer. Antall rovdyr må ned. Vi ønsker hele landet med på aksjonen, fordi dette angår store deler av landet. Det er nå toget går for å få et politisk mål om færre rovdyr i Norge, sier Trine Hasvang Vaag.

Dagens rovviltforvaltning truer folks livskvalitet, kultur og eksistensgrunnlag. Reindriftsnæringa har forlengst nådd tålegrensa grunnet skyhøye rovvilttap. Flere bygdesamfunn trues grunnet avvikling av beitenæringene. Dette medfører også at kulturlandskapet gror igjen, påpeker hun.

Aksjonen har følgende klare budskap:

  • Rovviltet tar livskrafta fra reindrifta og den samiske kulturen.
  • Rovviltet reduserer livskvaliteten på bygda.
  • Rovdyra ødelegger saunæringa og kulturlandskapet gror igjen.

- Vi ønsker ikke å utrydde rovviltet, men vi ønsker en felles bærekraftige stamme av rovvilt i Skandinavia. Predatorene må tas ut der de gjør skade. Det er på høy tid at regjeringen våkner og ser rovviltsituasjonen i et større perspektiv - både internasjonalt, distriktspolitisk og kulturelt, sier Hasvang Vaag.

Oppfordringen om å slutte seg til oppropet og aksjonen i Oslo 17. desember, har gått ut til hele landet. Så langt har flere fylker meldt at de vil delta. Dermed er det duket for en stor markering i Oslo, først utenfor Slottet der regjeringen er samlet til statsråd, deretter utenfor Stortinget.

- Vi håper at mange blir med til Oslo og markerer sitt syn, sier Trine Hasvang Vaag.

Aksjonen starter med oppmøte ved Stortinget kl. 10.00 fredag 17. desember. Demonstrasjonstoget går derfra til Slottet, hvor regjeringen skal møte Kongen i statsråd kl. 11.00. Statsrådene vil bli møtt av demonstrantene når de ankommer Slottet. Deretter går toget til Stortinget hvor det blir appeller og overlevering av budskapet til stortingspresidenten.

Det settes opp busser fra Snåsa kl. 20.00 torsdag 16. desember, med retur på ettermiddagen fredag. Hvis noen er interessert i å være med bussen, kan de ta kontakt med Trine Hasvang Vaag på epost trine.vaag@hotmail.no

Les mer:
Rovdyraksjonen på Facebook
Joralf i front for opprør (Namdalsavisa)
Håper mange vil demonstrere (Trønder-Avisa)
Sendte brev til Kongen (Trønder-Avisa)