Samer, bønder og andre gikk sammen i en historisk demonstrasjon for bygdene og beitenæringene i Oslo i går.
- La bygdene leve, runget over Oslo sentrum i dag, og overdøvet fullstendig de få rovdyrtilhengerne i motdemonstrasjonen.

Det spesielle med dagens demonstrasjon, var at samer og bønder gikk hånd i hånd, og gjorde felles sak mot styresmaktene.

- En helt fabelaktig oppslutning, og det er så flott at beitenæringene i Norge kan gå i lag om dette, og stå i lag i kampen om de rovdyrutfordringene vi har. Det er en helt magisk stemning her i dag, det kjennes bra, sa en rørt Ellinor Jåma fra Grong, som sitter i Sametinget.

Forsøk på å telle de mange demonstrantene endte på drøyt 1.500, kanskje nærmere 2.000. Inge Staldvik, en av initiativtakerne, var kjempefornøyd.

- Dette er over all forventing. Vi fyller hele Karl Johan fra Stortinget til Slottet. Det er fantastisk, sa Staldvik.

Med Vigdis Hjulstad Belbo og resten av aksjonskomiteen i front, gikk demonstrasjonstoget fra Stortinget til Slottet og tilbake igjen.Programmet for dagen ble noe omgjort da statsråd på Slottet ble utsatt en time. Dermed gikk demonstrasjonstoget tilbake til Stortinget uten at bilene med statsrådene fikk passere demonstrantene. Foran Stortinget ble det holdt appeller, og Vigdis Hjulstad Belbo leste opp oppropet som hun like etterpå overleverte stortingspresidenten.

- Det er stor ubalanse mellom antall rovdyr og tålgrensa tll lokalsamfunn og beitenæringen, sa Hjulstad Belbo, som mente at staten med dagens rovdyrpolitikk er i ferd med å bryte menneskerettighetskonvensjonen.

- Vi krever at antall jerv, gaupe, bjørn og ulv må ned. Mål om årlige ynglinger må erstattes med bestandsmål. Vi godtar ikke at fleretallet pålegger utvalgte lokalsamfunn alene må bære belastninger som følge av rovdyrpolitikken, sa hun.

Fra Nord-Trøndelag stilte flere busslaster med demonstranter. - Vi er kjempefornøyd med oppslutninga, sa leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag, som synes det var sterkt å se en sånn kraftig mobilisering for en ny rovdyrpolitikk.

Les mer:
Tydelig budskap på massiv demonstrasjon (bondelaget.no)
Se video fra demonstrasjonen
Massiv oppslutning om rovdyraksjon (Trønder-Avisa)

La bygdene leve (Namdalsavisa)
- Sauebøndene må velge mellom å legge ned eller legge om (NRK)
Rovdyrmotstandere får støtte (Adressa)

Dobbeltdemonstrasjon mot rovdyrpolitikk (VG)

Et folkehav foran Stortinget krevde en ny rovdyrpolitikk.