Utmark-beite-rovdyr

Rovdyrforlik med nye spørsmål

Trine og sau

Rovdyrforliket i Stortinget blir godt tatt imot av leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag. Men forliket etterlater mange spørsmål, og hun frykter at situasjonen for beitenæringa innenfor yngleområdet for bjørn blir forverret.

Erfaring med rovdyrsikkert gjerde

Beiting med sau innenfor rovdyrsikkert gjerde er tema for en markdag hos Eva og Kjell Johansen i Harran mandag 20. juni.

- Rovdyrforliket er utrolig naivt

Knut Rønningen

- Rovdyrforliket er utrolig naivt, sa regiondirektør Knut Rønningen i Mattilsynet under møtet for sauebøndene i Nord-Trøndelag på Snåsa torsdag kveld. - Politikerne må ta stilling til om sauen eller rovdyra skal bort, fortsatte han.

Møte om beitenekt

Bjørn

Mange sauebønder har spørsmål knyttet til Mattilsynets varsel om beitenekt, forebyggende tiltak og rovviltsituasjonen. I den forbindelse arrangere Nord-Trøndelag Bondelag et møte for alle sauebønder i Nord-Trøndelag.

Krever ny rovdyrpolitikk - ikke beitenekt

Trine Hasvang Vaag og sau

Mattilsynet varsler nå beitenekt for sauebønder med store tap. – Et svært drastisk tiltak, som vil frata folk levebrødet. I stedet må regjeringen få fortgang i arbeidet med en ny rovdyrpolitikk, sier leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ber samkommunen påvirke i rovdyrsaken

Regionmøte MN 2010

Bondelagene i Midtre Namdal og reindrifta på Nord-Fosen ber Midtre Namdal samkommune om å påvirke stortingspolitikere og det politiske miljø i rovdyrsaken.

Se video fra rovdyr-demonstrasjon

Rovdyrdemonstrasjon

Her kan du se en video fra dagens rovdyrdemonstrasjon i Oslo.

Historisk demonstrasjon for ny rovdyrpolitikk

Rovdyrdemonstrasjon

Aldri før har kravet om en ny rovdyrpolitikk vært framført med så stor styrke som i Oslo i dag. Mellom 1.500 og 2.000 demonstranter fra hele landet fylte nesten hele Karl Johan fra Slottet til Stortinget.

Våre samarbeidspartnere